Particulieren

Wanneer u in loondienst bent bij een bedrijf of anderzijds inkomsten verwerft dan zult u eens per jaar aangifte moeten doen van uw inkomsten bij de belastingdienst. Maar u dient van meer dingen aangifte te doen dan van alleen uw inkomsten uit arbeid. U dient namelijk ook rekening te houden met andere zaken. Wie weet heeft u nog meer inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld inkomsten uit beleggingen en dergelijke. Ook deze dient u mee te nemen in uw belastingaangifte. Ook dient u opgave te doen van uw vermogen zoals de saldi op uw spaar- en betaalrekeningen bij de bank.

Hoeveel belasting u uiteindelijk dient te betalen, hangt ook af van eventuele aftrekposten, zoals uw betaalde hypotheekrente, waar u recht op heeft. Zoals u ziet komt er veel meer kijken bij het doen van een belastingaangifte dan alleen maar het opgeven van uw inkomsten. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw belastingaangifte geschiedt zoals deze dient te geschieden, dan kunt u het beste Administratiekantoor Terneuzen inschakelen. Wij zijn namelijk op de hoogte van alle belangrijke en meest recente wetswijzigingen waardoor wij de belastingaangifte voor u zo voordelig mogelijk kunnen regelen.