Belastingzaken

Stichtingen en verenigingen zijn bekende rechtsvormen, waar iedereen weleens mee te maken heeft. Denk maar aan goede doelen of aan de plaatselijke voetbalvereniging en de lokale tennisclub. Net als gewone ondernemingen zijn stichtingen en verenigingen verplicht om een duidelijke, correcte en overzichtelijke administratie te voeren. Zowel de administratie als de belastingaangifte moet dan ook volgens de vastgestelde regels plaatsvinden. Administratiekantoor Terneuzen heeft ervaring met het opzetten van de administratie omtrent belastingzaken. Ook zijn wij in staat om de administratie voor u bij te houden en daarmee dus alle belastingzaken voor uw stichting of vereniging te regelen.

Sommige stichtingen en verenigingen zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting, die per maand of kwartaal betaald moet worden. Wij beschikken over de kennis om dit voor u te regelen. Daarnaast is het voor verenigingen en stichtingen in veel gevallen niet verplicht om een jaarrekening op te stellen, maar deze kan u wel een duidelijk beeld geven van het reilen en zeilen van uw stichting of vereniging gedurende het afgelopen boekjaar. Het is daarom ook aan te raden om toch een jaarrekening op te laten stellen. Ook dit kan Administratiekantoor Terneuzen voor u verwezenlijken.

Omdat wij voldoende kennis hebben van belastingen en alles wat daarbij komt kijken, kunnen wij naast de periodieke aangiften van de BTW en de loonbelasting ook de aangifte van de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen voor uw stichting of vereniging verzorgen. Voor al uw belastingaangiften behartigen we uw (financiële) belangen uiteraard optimaal.